JAK PSI POMÁHAJÍ

Právě jste: Radio Čas  /  FRENKIE. TLAPKA, KTERÁ POMÁHÁ  /  JAK PSI POMÁHAJÍ

Asistenční pes je pro člověka s postižením především praktickým pomocníkem, velkou oporou při zajišťování sebeobsluhy, soběstačnosti a samostatnosti, je i partnerem do nepohody. Dokáže zčásti nahradit pomoc osobního asistenta či rodinného příslušníka.

Jak asistenční psi pomáhají?

Asistenční i asistenční balanční pes je připravován pro konkrétního žadatele, přesně dle jeho potřeb, možností, schopností a požadavků. Potřebné úkony, které se pes učí ve prospěch postiženého, jsou často propracovávány ve spolupráci s odbornými lékaři a fyzioterapeuty tak, aby postižený využíval naučených úkonů psa a zároveň, dle svých možností a schopností, rozvíjel svou jemnou i hrubou motoriku a verbální i neverbální komunikaci. Nejen u dětských klientů je prokázáno, že psí pomocník dokáže uspokojovat citové potřeby postižených, ovlivňovat oblast sociálně emoční, pomáhá rozvíjet sociální vztahy a adaptivní i sociální chování. Většina předaných asistenčních a asistenčních balančních psů jsou zároveň také psy canisterapeutickými – pomáhají při prohřívání spastických svalů, jak již výše zmíněno při rozvoji jemné a hrubé motoriky apod.

Asistenční pes dokáže postiženému pomáhat v běžných, ale pro některé tělesně postižené příliš náročných úkonech, jako je např.:

pomoc při otevírání a zavírání dveří či zásuvek, pomoc při svlékání a oblékání, rozsvěcení či zhasínání světel, pomoc při podávání nejrůznějších předmětů, spadlých na zem či přinášení a podávání různých předmětů – např. připraveného jídla či pití z lednice, léků ze zásuvky apod., vyhledání a přinesení zvonícího mobilu, pomoc při vstávání a přemisťování např. z vozíku do postele, pomoc při manipulaci s mechanickým vozíkem – přitažení vozíku, pomoc při zapadnutí vozíku do  sněhu nebo bahna, narovnání hlavy či vrácení spadlé ruky na joystick elektrického vozíku, pomoc při obracení ležící osoby (omezení vzniku a rozvoje dekubitů), upravení nohou i rukou, pomoc při přemístění nohou na stupačky vozíku, přikrytí či odkrytí deky na posteli, pomoc při nákupu – např. podávání věcí z regálů do košíčku či na vozík, odnášení a předávání zpráv – např. odnesení a předání lístečku s nákupem prodavačce, odnesení a podání peněženky k pokladně, odnesení sešitu učiteli ve škole, přivolání pomoci atd., atd. – zkrátka každý pes je vycvičen přesně dle potřeb konkrétního klienta – je to tzv. pes na míru.

Pes je schopen se naučit rozeznat různé předměty každodenní potřeby a např. na povel “Hledej, přines klíče”, dokáže klíče vyhledat a podat. Venku dokáže také najít a přinést ztracenou věc. Pro identifikaci předmětů, které handicapovaný nepotřebuje podávat a vyhledávat psem často, či není schopen název předmětu vyslovit (porucha řeči), slouží světelné, laserové ukazovátko. Červenou – laserovou “tečkou” ukáže handicapovaný na požadovaný předmět a laser pomůže psu v orientaci, jaký předmět zrovna potřebuje jeho pán  podat.

Pokud má postižený a jeho rodina omezené možnosti ve velikosti bydlení, je možné vybrat pro výcvik i jedince malého plemene (např. malý knírač, střední pudl ad.), ovšem zde je nutné respektovat schopnosti a možnosti psa malého plemene a není možné požadovat po něm úkony, které neodpovídají jeho fyzickým proporcím, jako je třeba přitažení těžkého vozíčku či přinesení tašky s nákupem nebo školní brašny, opora při vstávání či chůzi, podávání předmětů z výšek, kam pes nemůže dosáhnout nebo vyskočení by pro něj mohlo být nebezpečné (kluzký povrch), otevírání a zavírání těžkých dveří apod.

Epilepsie, kardio a jiné záchvaty či stavy bezvědomí jsou velice zrádná onemocnění, nejsou vidět a často blížící se atak záchvatu přichází zcela nečekaně, v nevhodnou chvíli a na nevhodném místě. Je prokázáno, že pouhá přítomnost a navázání co nejužšího vztahu se psem je pro postiženého záchvatovým onemocněním ohromným přínosem a balzámem na jeho psychiku. To, že není na zrádnou nemoc sám a má u sebe speciálně vycvičeného psa, je pro nemocnou osobu zdrojem klidu a pocity vyvolávající zbytečný stres mizí. Už samotný takový vztah ke zvířeti dokáže pozitivně ovlivnit četnost i vážnost záchvatových stavů. Speciálně vycvičený pes dokáže v blízkosti bydliště, pracoviště, školy, či na místech s malým pohybem osob doběhnout pro pomoc, na místech neznámých či na frekvenci přivolat pomoc svým projevem a značením upozornit kolemjdoucí na svého pána a tím zajistit tolik potřebnou pomoc. Forem a příčin „záchvatových“ onemocnění je mnoho a je známo, že některé z nich dokáže pes rozpoznat i dopředu. To znamená, že v některých případech může pes svého majitele upozornit 5 – 20 i více minut předem na blížící se záchvat, a tím mu poskytnout čas, aby si vzal lék, který atak záchvatu či bezvědomí eliminuje nebo snižuje jeho závažnost, případně aby vyhledal bezpečné místo a nebo někoho upozornil, že potřebuje pomoc.

Speciálně vycvičení psi dokáží přivolat potřebnou pomoc zmáčknutím vypínače (stejného jako je vypínač na světlo) v dosahu, který je napojen na vypínače na příbuzné, lékaře apod. Stejně tak může pes přivolat pomoc trvalým nastavením mobilního telefonu pro zmáčknutí libovolného tlačítka k dovolání se na pomoc. Speciálně vycvičený pes dokáže také přinést a podat léky, mobilní telefon, inzulínové pero, přinést přikrývku a zakrýt postiženého, zahřívat postiženého vlastním tělem, pokud se postižený dostane do bezvědomí a upadne obličejem směrem dolů, kdy hrozí zadušení, pes ho dokáže otočit.

Jaká jsou vhodná plemena pro tento druh výcviku?

Jsou to labradorský retriever a zlatý retriever pro svou výbornou a snadnou cvičitelnost a vrozenou chuť k přinášení a podávání – konec konců název retriever znamená v překladu přinašeč. U těchto plemen je nejdůležitější jejich počáteční výběr, protože se jedná o lovecké plemeno a je nutné vybírat pouze jedince s „atypickými“ vlastnostmi, kteří v sobě nemají vrozený silný lovecký pud. Dále se pro tento druh výcviku jeví jako vhodná plemena: border collie – velmi temperamentní plemeno s velikou chutí do práce, které může mít pouze aktivní a sportovně založený majitel, skotský ovčák (kolie) – plemeno, které začíná, zejm. ve světě, zažívat pomalý návrat mezi pracovní plemena, švýcarský bílý ovčák – plemeno klidné, neagresivní, pudl velký (královský) – plemeno lehce aristokratické, výborně učenlivé, velmi empatické, bezmezně milující svého pána, německý ovčák – ve světě i u nás pracovní pes číslo jedna, který ale potřebuje důsledného pána. Stejně jako u psů vodících, i zde lze využít některé jedince plemen belgických ovčáků – krátkosrsté malinoise či dlouhosrsté tervuereny – temperamentní aktivní psy, kteří musí mít stejně aktivní majitele Jako balanční psy lze využít jedince velkých plemen, kteří jsou vhodní pro svou výšku a pevnou stavbu kostry. Mezi těmito plemeny je vhodný např. novofundlandský pes pro svou klidnou, vyrovnanou povahu a chuť přinášet předměty. Z malých plemen se jeví nejvhodnější zástupci plemen malý knírač a střední pudl, pro svou výbornou učenlivost a chuť do přinášení, často i předmětů téměř stejné hmotnosti, jakou sami mají.

Více informací o výcviku asistenčních psů najdete na webu helppes.cz