SLADKÁ POHOTOVOST RADIA ČAS

Právě jste: Radio Čas  /  Na Moravě žijeme s Vámi  /  SLADKÁ POHOTOVOST RADIA ČAS

Slavíte narozeniny, promoce, křtiny…? A chcete pohostit všechny členy rodiny? Pak není nic jednoduššího, než si přivolat Sladkou pohotovost Radia Čas! Zákusky, koláčky a úžasný dort z hypermarketu GLOBUS, vám dovezeme na jakoukoliv oslavu! Šupito presto! V týdnu vyhrajete – o víkendu servírujete na stůl!

Registrujte se už teď!

Pošlete SMS ve tvaru CAS mezera GLOBUS mezera MĚSTO, kde budete slavit a napište, proč by Sladká pohotovost měla dorazit právě k vám!

Malá nápověda, ta se hodí vždycky 🙂

CAS GLOBUS OLOMOUC Slavime v sobotu krtiny dvojcatek! Bude nas tu 10 a chceme dort! 

CAS GLOBUS TRINEC O vikendu slavi tata 60! Cekame vas, protoze nas tata je nejlepsi na svete! 

CAS GLOBUS OSTRAVA O vikendu spolu slavime 30. vyroci! Tesime se na sladke prekvapeni, protoze ma zena je uzasna ! 

VOLÁME KAŽDOU STŘEDU, ČTVRTEK A PÁTEK! Servírujeme o nejbližším víkendu.

JEDEN VÝHERCE DENNĚ. HLÍDEJTE SI TELEFONY, ZVONÍME JEN 10 VTEŘIN, PAK MUSÍME ZAMÍŘIT DÁL! 

Vše odešlete na 900 10 09. Cena jedné SMS je vždy 9 Kč. Službu technicky zajišťuje MobilBonus, s.r.o. 

Hrajeme od 13.9.2017 do 12.11.2017! (Můžete se registrovat!)

První soutěžní kolo proběhne kdykoliv v čase 6:00 – 18:00 ve středu 20.9.2017!

 Více ve vysílání Radia Čas!

Že chcete vidět, jak už naše Sladká pohotovost zasáhla? FOTO ZDE!

Sladké dobroty vám přináší hypermarkety GLOBUS.

Vše čerstvé a v nejvyšší kvalitě. 

„Globus. Tady je svět ještě v pořádku“

 

 

Herní řád soutěže „Sladká pohotovost Radia Čas“

  1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže Sladká pohotovost Radia Čas (dále jen „Soutěž“) je společnost JUKE BOX, spol. s r. o., se sídlem Ostrava – Plesná, K. Svobody 130/95, PSČ 725 27, IČ: 25396676, která je provozovatelem vysílání stanice Radio Čas, (dále jen „Vyhlašovatel“). Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.
  2. Soutěž je vyhlašována prostřednictvím rozhlasového vysílání stanice Radio Čas. Výhry/ceny do Soutěže poskytuje: Globus, k.s., se sídlem Kostelecká 822/75, 190 00 Praha 9 – Čakovice, IČ: 63473291, prostřednictvím svých hypermarketů Ostrava, Opava, Havířov a Olomouc.
  3. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Vyhlašovateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. Účast v této Soutěži není omezena věkem. V případě výhry nezletilého, převezme výhru jeho zákonný zástupce. Účastí v této Soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má Vyhlašovatel Soutěže právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v této Soutěži výherce rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetu Vyhlašovatele Soutěže. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné ani směnitelné. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastí v Soutěži každý účastník dává Vyhlašovateli Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a 40/1995 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, předání výhry v Soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Vyhlašovatele, a to na dobu 5 let.
  4. Registrace do Soutěže probíhá přes registrační krátké textové zprávy (dále jen „SMS“) na telefonním čísle 900 10 09, cena jedné SMS je  9 Kč včetně DPH. Službu technicky zajišťuje společnost MobilBonusr.o., se sídlem Úvoz 18, Jihlava, PSČ 586 01, ČR, IČ 26935830. Zákaznická podpora provozovatele služby 777717535 (po-pá, 8 – 16 hod., email: help@mobilbonus.cz).  SMSky jsou platné po celou dobu Soutěže. Odesláním SMS účastník dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící je do Soutěže evidován pod telefonním číslem. Jiná forma vstupu do Soutěže není možná.
  5. Specifikace výhry/ceny pro každého jednoho výherce: sortiment cukrárenských výrobků společnosti Globus (viz. Bod 2.) v hodnotě 1 500 Kč včetně DPH dle platného ceníku pro den přislíbené výhry. Distribuci výher výhercům zajišťuje Vyhlašovatel Soutěže. Předání úplných výher Vyhlašovateli proběhne na základě předávacího protokolu či jiného obdobného dokladu s vyznačením data a času předání a následné doporučené doby spotřeby.
  6. Termíny soutěžních kol ve vysílání Radia Čas: 20.9., 21.9., 22.9., 27.9., 28.9., 29.9., 4.10., 5.10., 6.10., 11.10., 12.10., 13.10., 18.10., 19.10., 20.10., 25.10., 26.10., 27.10., 1.11., 2.11., 3.11., 8.11., 9.11., 10.11.2017.  Počet výherců pro každé jedno soutěžní kolo: 1, celkem 24 výherců během konání Soutěže.
  7. Pravidla Soutěže: účastníci jsou vyzváni, aby se pomocí SMS ve tvaru CAS mezera GLOBUS mezera MĚSTO mezera a následného textu, proč má zamířit výhra právě k nim, registrovali do Soutěže; přičemž za klíčová slova jsou považována CAS a GLOBUS. Registraci z každého jednoho telefonního čísla lze provádět opakovaně bez omezení do doby přislíbené výhry. Každý smí v Soutěži vyhrát pouze jedenkrát. Výběr SMS provádí automaticky systém společnosti MobilBonus s.r.o. ze všech platných SMS. Následně jsou veřejně přes vysílání Radia Čas telefonicky kontaktováni pro každé soutěžní kolo v soutěžní den vybraní účastníci, resp. 1 účastník a 1 náhradník (v čase 06:00 – 18:00). Jejich úkolem je zvednout telefon do 10ti vteřin a zopakovat, proč má zamířit cena právě k nim. Soutěžící je účasten od okamžiku, kdy moderátor vytočí telefonní číslo, kterým se soutěžící registroval. Časomíra 10ti vteřin je uvedena do provozu po prvním zazvonění. Pokud by po této době došlo k přerušení signálu nebo k dalším technickým překážkám, je kolo ukončeno, jakoby proběhlo s výsledkem, že soutěžící nesplnil podmínky soutěžního kola. Výherce je následně telefonicky kontaktován produkcí Vyhlašovatele Soutěže, kdy si domluví  přesný čas a místo  předání výhry. Termín předání výhry musí být stanoven nejpozději do 48 hodin od přislíbené výhry, resp. soutěžního kola. V případě zásadní neshody obou stran určí optimální termín předání výhry Vyhlašovatel (Vyhlašovatel si toto vyhrazuje v zájmu Soutěžícího, zejména s ohledem na specifičnost ceny – sleduje zákonnou kvalitu a datum spotřeby atd.). Časový limit pro předání je jednou z výrazných podmínek Soutěže. V případě, že výherce ve smluvený čas a na smluveném místě nebude přítomen, či v případě neočekávaných závažných důvodů předem nezajistí na místě adekvátního náhradníka včetně kontaktu (např. pověřeného rodinného příslušníka),  výhra nebude předána. Výherce nemá nárok na dodatečné předání výhry či jinou formu ceny. Výherce bere na vědomí, že Radio Čas může pořídit audiovizuální záznam z předání výhry.
  8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem.
  9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento Herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit, nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči Vyhlašovateli Soutěže. Cenu/výhru ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není ji možné směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena.
  10. Pravidla Soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění. Herní řád je k nahlédnutí v hlavním sídle rozhlasové stanice: Radio Čas, Stavební 992, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00 a na webových stránkách rádia www.casradio.cz. Soutěžící jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny Vyhlašovatele Soutěže. Účastí v Soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel.

V Ostravě, dne 12.9.2017
Radio Čas, s.r.o.