Nepřehlédněte Menu
 Online Podcasty
Právě dohrálo:
Radio Čas
Vysílání Radia Čas

„CHYŤTE ŠOTKA“ S RADIEM ČAS.

Právě jste: Radio Čas  /  Na Moravě žijeme s Vámi  /  „CHYŤTE ŠOTKA“ S RADIEM ČAS.

Šotek- ten malý zlobivý mužíček úřaduje v našem hudebním archivu. Šotkovo řádění zapříčinilo, že nám v archivu nahrál některé písničky pozpátku. Pomozte nám šotka odhalit a vyhrajte super ceny.

CHYTIT ŠOTKA můžete snadno – stačí uhádnout JMÉNO INTERPRETA pozpátku nahrané skladby. Pokud nám pomůžete znovu nastolit pořádek a šotka odhalíte, můžete si den zpříjemnit opravdu pěknou výhrou! Nemusíte se nikde registrovat, stačí jen zavolat na 776 612 800 a výhra může být vaše! Hrajeme od pondělí do pátku!

V týdnech od 24. 6. – 28. 6. a 1.7 – 5. 7. máme ve hře 5 pobytů pro 2 osoby na dva dny (1 noc) včetně snídaně a neomezeného vstupu do wellness v Hotelu Adamantino.
Výhra obsahuje: 

 • Pobyt v Hotelu Adamantino Luhačovice se snídaní a neomezeným vstupem do wellness pro dvě osoby na 2 dny (1 noc), kdykoliv do 30.11.2024
 • Neomezený vstup do wellness centra pro dva – bazén, finská a bio sauna, solná odpočívárna s himalájskou solní stěnou,  ochlazovací bazének
 • Snídaně formou bufetu
 • Úschova kol zdarma
 • Parkování a WIFI zdarma
 • Pravidelný ozdravný program (pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie)
 • ÚTERÝ: ranní rozcvička v bazénu (7:30 hodin), prohlídka lázní a Luhačovic s výkladem (9:30 hodin), beseda Jak zlepšit a ozdravit svůj životní styl (16:00 hodin), cvičení pro zlepšení svalové nerovnováhy páteřní a kloubové pohyblivosti (17:00 hodin)
 • ČTVRTEK: procházka k jezírku lásky a do Luhačovic (9:30 hodin), beseda Co (ne)dělat, aby záda nebolela (16:00 hodin), cvičení jógového charakteru (17:00 hodin)
 • Stolní tenis, stolní fotbal a kulečník

 

Pravidla soutěže
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže “CHYŤTE ŠOTKA“ (dále jen „soutěž“).

 1. Pořadatel soutěže: Radio Čas s.r.o. Ostrava – Plesná, Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27, Stavební 992/1, 708 00, Česká republika
 2. Termín konání soutěže: Soutěž bude probíhat v termínu od 10. 09. 2022 do ukončení soutěže pořadatelem.
 3. Účast v soutěži: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen„účastník“ nebo „soutěžící“), který splní podmínky této soutěže.
 4. Princip soutěže: Soutěž probíhá ve vysílání Radia Čas. Během soutěžního období ve vysílání narazíte na píseň, kterou pouštíme pozpátku. Pokud takovou píseň uslyšíte, stačí zavolat do studia a uhádnout JMÉNO INTERPRETA. Pokud interpreta odhalíte, vyhráváte. Hrajeme od pondělí do pátku. Do vysílání se dovolají soutěžící v předem určeném pořadí, které určuje pořadatel.
 5. Výhry v soutěži: V týdnech 24. 6. – 28. 6. a 1.7 – 5. 7. hrajeme každý týden o 5 pobytů pro 2 osoby na dva dny (1 noc) včetně snídaně a neomezeného vstupu do wellness v Hotelu Adamantino.
 6.  Každý soutěžící může v soutěži vyhrát pouze jednou.
 7. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Výherce se nemůže opakovaně účastnit soutěže.
 8. Vyloučení ze soutěže: Ze soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům soutěže. Ze soutěže jsou také vyloučeni zaměstnanci Pohoda Media Services s.r.o a jejich rodinní příslušníci a výherci soutěže v soutěžním období.
 9. Vyhlášení výherců a předání výher: Výhercem soutěže se stávají účastníci, kteří správně odpoví na soutěžní otázku (odhalí název písně)
 10. Práva a povinnosti Pořadatele: Pořadatel nenese zodpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výhry. Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o výsledku této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 11. Zpracování osobních údajů: Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti – zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů poskytnutých Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení a oznámení případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže. Po uplynutí této doby budou veškeré údaje zlikvidovány. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce či zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil, a to blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, zjistí-li nebo domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, bezplatně podobiznu účastníka a jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), reklamních, propagačních a dalších marketingových materiálech Pořadatele na webové stránce Pořadatele a Facebooku https://www.facebook.com/casradio.cz/ v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Soutěžící – autor komentáře výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho komentáře vytvořené Soutěžícím pro soutěž, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen„licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn komentář upravovat či jinak do nich zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení textu. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, urážlivé a vulgární, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře, a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě fotografie/obrázek, se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na stránkách mohou využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
 12. Závěrečná ustanovení: Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Ostravě, dne 19. 6. 2024 Radio Čas s.r.o